يکشنبه, 3 بهمن 1395
لیست پایان نامه ها

پایان نامه های انجام شده در مرکز

لیست پایان نامه های انجام شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

 

رضوی

ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو نام بخش ذیرربط
1 بررسی تغییرات و عوامل کنترل کننده ضریب زبری مانینگ در بازه رودخانه کارده مهدی محمودی آبخیزداری
2 شبیه سازی سسیه- اطراف سیل به روش توزیعی (مطالعه موردی حوزه معرف کسیلیان) مهدی تیموری آبخیزداری
3 تحلیل توان سیل خیزی با تاکید بر ویژگی های ژئومورفولوژیک با استفاده از GIS و مدل های مفهومی فریال طیبی آبخیزداری
4 پتانسیل یابی و منشا رسوب در حوزه آبخیز سد طرق حسن عصمتی آبخیزداری
5 استفاده از سطوح آبگیر باران برای آبیاری تکمیلی یحیی رئوف اصلی آبخیزداری
6 بررسی مدل های فرسایشی مهدی بشری آبخیزداری
7 بررسی کارایی مدل فرسایش مورگان – فیضی با استفاده از تکنیک زمین آمار و GIS محسن علیزاده آبخیزداری
8 بررسی بیماری سکته (زوال مو) در خراسان اکرم فراشیانی آبخیزداری
9 ارزيابی زيست محيطي پروژه هاي پخش سيلاب. مطالعه موردي: آبخوان سبزوار معظمي فرد، زيبا آبخیزداری
10 پهنه بندي خطر سيل خيزي با تاكيد بر ويژگيهاي ژئومرفولوژيك. مطالعه موردي حوزه آبخيز داورزن سبزوار داورزني، زهرا آبخیزداری
11 بررسی تغییرات توپوگرافی در محدوده آبگیرهای جانبی علی نیک پیکران آبخیزداری
12 تأثیر آزمایشگاهی پوشش گیاهی برخصوصیات هیدرولیکی جریان علیرضا قدیم خانی آبخیزداری
13 تحقيق در زمينه صحت و كاليبراسيون مدل رياضي Multsed در برآورد رسوب حوزه ليقوان ابراهيم خواجه‌اي آبخیزداری
14 بررسي روشهاي پخش سيلاب همراه با مطالعات موردي سيد محمد تاج‌بخش آبخیزداری
15 مقايسه روشهاي مختلف هيدروليكي و هيدرولوژيكي رونديابي سيل در بازه‌اي از رودخانه كارون“، علي عبدالشاه‌نژاد آبخیزداری
16 بررسي آب‌شستگي در اطراف اپي‌هاي گابيوني سركج سهيل فياض‌بخش آبخیزداری
17 بررسي و مقايسه روشهاي رونديابي سيل در مخزن سد جيرفت عليرضا بهره‌مند آبخیزداری
18 آناليز جريان در رودخانه‌هاي انشعابي عليرضا شريعت آبخیزداری
19 اثر دانه‌بندي مصالح بر ميزان آب‌شستگي در پايين‌دست سرريزهاي ريزشي آزاد اردشير آذرفرادنبه آبخیزداری
20 پهنه‌بندي خطر سيل با به‌كارگيري سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز طالقان جليل وهابي آبخیزداری
21 بهينه‌سازي فاصله و ابعاد سدهاي اصلاحي محمود پيري اردكاني آبخیزداری
22 بررسي تغييرات و عوامل كنترل كننده ضريب زبري مانينگ در بازه اي از رودخانه كارده مهدي محمودي آبخیزداری
23 شبيه سازي هيدروگراف سيل به روش توزيعي(مطالعه موردي:حوزه معرف كسيليان مهدي تيموري آبخیزداری
24 مکانیابی سدهای زیرزمینی بر اساس زمین‌شناسی ساختمانی حسین حیدری آبخیزداری
25 بررسی تزریق‌پذیری رسوبات ماسه‌ای با دوغابهای سیمانی احمد زارعی آبخیزداری
26 بررسی نهشته‌های کواترنری شمال حوزه آبریز کویر حاج‌علیقلی به منظور تعیین مکانهای مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی زهرا هاشمی آبخیزداری
27 تعیین رابطه شرایط مختلف خاکی توپوگرافی و پوشش گیاهی با میزان تولید رسوب   آبخیزداری
28 مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عمرانی بارگزاری صفحه ملا حسنی آبخیزداری
29 سدهای زیر زمینی گلستانی آبخیزداری
30 پهنه بندی فرسایش در حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار با استفاده از داده های Aster حمیدرضا بیدی آبخیزداری
31 جمع آوری ، شناسایی و بررسیهای مورفولوژیک و تهیه فلور تیره گندمیان شهرستان سبزوار زهرا افنخار یزدی ایستگاه سبزوار
32 بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و دفعات آبیاری روی رشد و عملکرد زیره سبز در سبزوار سعید الهیاری ایستگاه سبزوار
33 شناسایی وتعیین حساسیت ااضی به فرسایش در رابطه با ژئومورفولوژی با RSو GIS آزیتا بیگلرزاده ایستگاه سبزوار
34 مدلسازی برآورد محصول کلزای پاییزه با استفاده از روش رگرسیون در محیطGIS حامد ادب ایستگاه سبزوار
35 بررسی اثر تغذیه مصنوعی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیر زمینی دشت سبزوار حمیده مقدس ایستگاه سبزوار
36 تحلیل تغییر پذیری عملکرد محصول گندم دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی عبدالرضا کاشکی ایستگاه سبزوار
37 بررسی اکوفیزیولوژی و فیتوسوسیولوژی چند گیاه غالب هالوفیت منطقه کال شور سبزوار بابک فدوی ایستگاه سبزوار
38 تاثیر کسرهای رطوبتی بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم پنبه در دست معرفی عباس ایزدی ایستگاه کاشمر
39 تجزیه ژنتیکی تحمل به شوری در پنبه های الیاف متوسط به روش تلاقی دی آلل مجید طاهریان ایستگاه کاشمر
40 ارزیابی عملکرد و صفات تکنولوژیکی الیاف 3 رقم پنبه در ردیف های بسیار باریک محمد رضا صابری ایستگاه کاشمر
41 بررسی خصوصیات کمی و کیفی یک رقم زودرس پنبه و یک رقم متوسط رس پنبه در تاریخ های مختلف کاشت احمدرضا محمودی ایستگاه کاشمر
42 بررسی اثر تراکم گیاهی برتوان رقابتی علف های هرز پنبه محمرضا شجری ایستگاه کاشمر
43 بررسی عملکرد خصوصیات مورفولوژیک برخی اکوتیپ های سردسیری یونجه در منطقه نیشابور امیر کیانی تبار ایستگاه نیشابور
44 بررسی اثر پرایمینگ بذر تحت تیمارهای متناوب رطوبتی و خشکی امیر سهیلی جنگل و مرتع
45 به گزینی رازیانه برای تحمل به شوری در شرایط In vitro رزیتا خرمی جنگل و مرتع
46 بررسی ژنوتیپ های مقاوم به شوری اسفرزه در شرایط In vitro مریم شورورزی جنگل و مرتع
47 بررسی ویژگی های زیره سبز و سفید زینب خسروی جنگل و مرتع
48 طراحی باغ گیاهشناسی عصمت فراهتی جنگل و مرتع
49 بررسی خصوصیات ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف زیره – رازیانه – آویشن معصومه حسنی جنگل و مرتع
50 بهبود مقاومت به شوری کلپوره و رازیانه به روش کشت بافت   جنگل و مرتع
51 بررسی اثر کود ازت و فسفر بر روی صفات کمی رازیانه حسین مافحیان جنگل و مرتع
52 برسی عملکرد ارقام مختلف نخود با مقادیر مختلف آبیاری علی استوار جنگل و مرتع
53 تاثیر عوامل ادافیکی بر پوشش گیاهی اشتیان حسن صادقی جنگل و مرتع
54 بررسی خصوصیات اکولوژیکی زیره سفید   جنگل و مرتع
55 اثرات خصوصیات قلمه ، بافت خاک و زمان کاشت در تکثیر و رشد نهال چنار دکتر ابراهیم خسروجردی جنگل و مرتع
56 بررسی جنگلکاری های پارک جنگلی طرق مهدی کلالی جنگل و مرتع
57 ارزیابی برخی شاخصهای مقاوم به خشکی در هشت رقم و لاین گندم جواد آهوی جنگل و مرتع
58 بررسی نیازهای اکولوژیکی زیره سفید به منظور اهلی کردن آن لاله فکری جنگل و مرتع
59 بررسی خصوصیات بوم شناختی کمای بیابانی قاسم شهسواری کندری جنگل و مرتع
60 بررسی اثر تراکم ، تاج پوشش و تولید سرپای تاغ در فرسایش بادی در ریگ عمرانی حسن حسن زاده جنگل و مرتع
61 مقایسه کارایی روش های فائو – یونپ و اختصاصی – مهاجری در پهنه بندی بیابانزایی سید رضا فلاح مهند جنگل و مرتع
62 بررسی اثر پرایمینگ بذر در استقرار گراسها تحت تیمارهای متناوب رطوبتی و خشکی امیر سهیلی جنگل و مرتع
63 مطالعه فلورستیک گیاهان عالی بند گلستان و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه عالیه رحیمی جنگل و مرتع
64 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و ادافیکی بر جوانه زنی و استقرار گراسهای پایا در خرسان شمالی کامبیز انصاری جنگل و مرتع
65 بررسی پرامینگ بذر دربهبود جاونه زنی و استقرار سه گونه گراس مرتعی تحت تنش شوری پوریا مسعودی جنگل و مرتع
66 بررسی تحمل به خشکی در گراسهای چمنی وارداتی و بومی یحیی سلاح ورزی جنگل و مرتع
67 کاربرد کود بر پرورش نهال سوزنی برگان با در نظر گرفتن تغییرات مرفولوژیکی آنها در نهالستان علیرضا زارع جنگل و مرتع
68 بررسی خصوصیات کمی و کیفی یک رقم زود رس و یک رقم متوسط پنبه در تاریخ های کاشت علی مظفری چغندرقند
69 بررسی اثر روشه های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در سطوح مختلف نیتروژن بهنام کلالی چغندرقند
70 بررسی اثر دو روش آبیاری نشتی و بارانی بر خصوصیات کمی کیفی چغندرقند بهمن جعفر نیا چغندرقند
71 بررسی عکس العمل ارقام و لاین جدید متحمل به خشکی گندم به مقادیر مختلف پتاسیم سمیرا مروجی خاک و آب
72 بررسی اثر منابع و سطوح مختلف کود آلی در عملکرد و ترکیب شیمیایی ذرت علوفه ای در سه نوع بافت خاک یلدا مقیمی خاک و آب
73 بررسی ریخت شناسی ریشه و کارایی ارقام مختلف سیب زمینی در پاسخ به مدیریت نیتروژن متین جامی معین خاک و آب
74 بررسی اثر باکتری های PRو PG بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم در شرایط شور ابوالفضل عباسپور خاک و آب
75 بررسی اثر سویه های باکتری های منتخب محرک رشد گیاه بر مارفولوژی ریشه و تغذیه گندم در شرایط تنش شوری و کمبود فسفر حمیدرضا ذبیحی خاک و آب
76 بررسی عکس العمل ارقام گندم به مصرف مقادیر مختلف روی مجتبی نوری حسینی خاک و آب
77 شناخت ناهنجازی های تغذیه ای و بررسی جایگزینی بیوفسفات طلایی با کودهای فسفاته وارداتی در درختان سیب محمد پسندیده خاک و آب
78 تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد ، اجزا عملکرد و خصوصیات شیمیایی گندم و خاک محمد احمدی خاک و آب
79 ارزیابی بهترین عصاره گیر شیمیایی برای کادمیم و روی در خاکهای خراسان نرگس میلانی خاک و آب
80 تعیین حد تحمل به شوری در پاسخ به مصرف پتاسیم در گندم محمد پاسبان خاک و آب
81 تعیین حد تحمل به شوری در پاسخ به مصرف نیتروژن در گندم محمد سلطانپور خاک و آب
82 حد بحرانی فسفر برای سورگم به وسیله عصاره گیری متفاوت و مشکل های شیمیایی فسفر در خاکهای منطقه بیرجند بصیر عطاردی خاک و آب
83 بررسی ضرایب اقتصادی و شاخص انتخاب در گوسفند کردی مجید بی غم علوم دامی
84 تنوع ژنتیکی مرغان استان خراسان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره مهدی نیکبختی علوم دامی
85 بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبیاری بارانی در استان خراسان و پهنه بندی آن مریم عرفانیان فنی و مهندسی
86 ارزیابی و صحت سنجی مدل Swap در برآورد عملکرد چغندرقند در آبیاری با آب شور مهرنوش خانی قریه گپی فنی و مهندسی
87 بررسی مقاومت به تنش گندم در منطقه مشهد مهدي زاده فنی و مهندسی
88 بررسي تاثير نرخ تغذيه بر تلفات كمباين جاندير 955 ابراهيمي نيك فنی و مهندسی
89 بسته بندي محصولات تازه تحت اتمسفر اصلاح شده حقيقي فنی و مهندسی
90 تعيين منحني رطوبتي با استفاده از توزيع ذرات خاك عربي فنی و مهندسی
91 بازنگري الگوي كشت دشت فردوس بر پايه ي بيلان آبي
محسن رستمی فنی و مهندسی
92 بررسي اثر مقادير مختلف كود ازته بر كميت و كيفيت چغندرقند (Beta Vulgaris) تحت تنش خشكي هما ذره پرور فنی و مهندسی
93 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلزا خسروي فنی و مهندسی
94 تعيين بيلان آب زيرزميني دشت نيشابور با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي ايزدي فنی و مهندسی
95 مدلسازي عوامل موثر در تاخير بياتي نان آرش كوچكي فنی و مهندسی
96 تاثير جايگزيني كنسانتره پروتئيني آب پنير در كيك روغني اعظم ايوبي فنی و مهندسی
97 تاثير افزودن پودر هسته خرما بر خواص رئولوژيك و پخت نان بلوريان فنی و مهندسی
98 تاثير ويژگيهاي آرد و افزودنيها بر خواص رئولوژي و كيفيت نان ابراهيم زاده فنی و مهندسی
99 مدل سازی شرایط تخمیر نان سعيدي فر فنی و مهندسی
100 تاثیر نابع فیبری بر کیفیت و ماندگاری نان ميلاني فنی و مهندسی
101 بررسي اثر تلفيقي روش آبياري موجي- كاهش دبي جريان بر كارايي مصرف آب پنبه ايزدي فنی و مهندسی
102 بررسي اثر تنش آبي روي برخي از صفات فيزيولوژيكي ذرت دانه‌اي رقم 704 محمدي فنی و مهندسی
103 ارزیابی فنی و اقتصادی هرس بشقابی و سیکلو تیلر در منطقه خراسان مرتضی باغبانی فنی و مهندسی
104 کنه های هترواستیگمای(Acari: Hetrostigmata) مرتبط با سخت بالپوشان و بررسی نوع رابطه همزیستی بین آنها در مناطقی از استان خراسان حمید رضا حاجی قنبر گیاهپزشکی
105   فائزه میر کاظمی گیاهپزشکی
106 شناسایی عوامل بیولوژیکی کنترل خارشتر در استان خراسن رضوی پیمان رام گیاهپزشکی
107 بررسی اثر میزان تخلیه خایر ریشه خارشتر بر توان باز رویشی و شاخص های فیزیویوژیک رشد آن علی حصاری گیاهپزشکی
108 اثر تخلیه ذخایر ریشه خارشتر در حواشی مزارع علی حصاری گیاهپزشکی
109 بررسی نیازهای ترویجی کشاورزان برای پذیرش پروژه IPM در استان خراسان رضوی علی حسن زاده گیاهپزشکی
110 مقایسه تاثیر چند علف کش در کنترل علف های هرز مزارع زیره سبز در استان خراسان - گیاهپزشکی
111 بررسی بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسن - گیاهپزشکی
112 کنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند - گیاهپزشکی
113 بررسی نقش عملیاتی مدیریتی در ساختار گیاهی علف های هرز مزارع گندم جو آبی خراسان شهرام نوروز زاده گیاهپزشکی
114 استفاده از کود اوره به همراه علف کش های رایج گندم به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه های مزرعه نیما حسینی گیاهپزشکی
115 بررسی امکان تصحیح معادلات برآورد رقابت - گیاهپزشکی
116 بررسی تنوع ژنتیکی گونه ای و پراکنش علف های هرز فضای سبز - گیاهپزشکی
117 ارزیابی مخاطره آمیز بودن برخی گونه های غالب - گیاهپزشکی
118 مطالعه ترکیب گونه ای علف های هرز مزارع زعفران - گیاهپزشکی
119 استفاده از سیستم های مختلف مدیریت گیاهان پوششی - گیاهپزشکی
120 مقایسه قدرت رقابتی سورگوم و ارزن علوفه ای - گیاهپزشکی
121 اثر اللوپاتی کلزا بر برخی علف های هرز - گیاهپزشکی
122 بررسی دوره بحرانی کنترل علف های هرز گوجه فرنگی - گیاهپزشکی
123 بررسی تنوع ژنتیکی تجمع و انتقال مجدد مواد فتو سنتزی در ژنوتیپ های سورگم در شرایط تنش خشکی و نرمال(85-149-25-12-042-2) زینب بارویی نهال و بذر
124 بررسی تجمع و انتقال مجدد مواد فتو سنتزی در ارقام و لاین های سورگم تحت شرایط تنش رطوبتی و نرمال مزرعه بهناز بهبودی فرد نهال و بذر
125 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام تجارتی گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک و فنولوژیک پرویز حسینی نهال و بذر
126 بررسی محلول پاشی کود اوره سرک توام با علف کش های متداول گندم به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید هومن حسینی نهال و بذر
127 بررسی اثرات تناوب زراعی وکود نیتروژنه و بقایای محصول بر ثبات عملکرد گندم در اقلیم سرد خراسان مجید رحیمی زاده نهال و بذر
128 ارزیابی پویایی جمعیت علفهای هرز در نظامهای زراعی   نهال و بذر
129 بررسي اثرات كودهاي ميكرو در نظامهاي زراعي متداول و اكولوژيك بر عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم گندم   نهال و بذر
130 اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و خصوصیات فیزبولوژیک ارقام گندم و تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی   نهال و بذر
131 گروهبندی ایستگاههای تحقیقات گندم کشور براساس واکنش ژنوتیپهای مختلف گندم به محیط(79-85-0000-11-120000-100-0) امید محمودی نهال و بذر
132 غربال کلکسیون سورگم بانگ ژن گیاهی ملی ایران تحت شرایط شوری ایران مهدی کاظمی نهال و بذر
133 بررسی واکنش ارقام بهاره مقاوم به سرمای کلزا در تاریخ کشتهای پاییزه شهرزاد غنی زاده نهال و بذر
134 استفاده از پلی اتیلن گلیکول به عنوان عامل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه چغندرقند در کشت درون شیشه سمیرا سراوانی نهال و بذر
135 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط سورگم و لوبیا بیژن سلطانیان نهال و بذر
136 بررسی امکان کشت درون شیشه ای و غربالگری برخی از ژنوتیپ های پا کوتاه گزینش شده محلب بر مینای سهولت تکثیر علرضا دانشور حسینی نهال و بذر
137 تعیین گروه بندی محیط های کشت ارقام گندم با تیپ های متفاوت رشد امید محمودی نهال و بذر
138 مطالعه صفات و خصوصیات موثر بر عملکرد دانه لاینهای امید بخش علی مظفری نهال و بذر
139 ارزیابی ژنوتیپ های گندم از نظر انتقال مجدد مواد ذخیره ای برای پر حسن علیزاده نهال و بذر
140 بررسی کارایی مصرف آب و تحمل به خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم حسن حمیدی نهال و بذر
141   فهيمه رضائي نهال و بذر
142 مقایسه اثرات علف کش های قدیم و جدید بر روی کنترل علف های هرز باریک برگ گندم مجید عزتیان نهال و بذر
143 بررسی تنوع ژنتیکی در پایه های پا کوتاه گزینش محاب با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک و بررسی امکان تکثیر درون شیشه ای آنها ابراهیم گنجی مقدم نهال و بذر
144 مطالعه جنبه های اکوفیزیولوژیکی کلزا در شرایط تنش خشکی جواد وفا بخش نهال و بذر
145 بررسی نحوه کنترل ؤنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم نان اعظم نیک فطرت ایستگاه جلگه رخ
146    بررسی اثرات مقادیر مختلف آب آبیاری، روش کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات زراعی و صفات مورفولوژیکی ذرت دانه ای رقم KSC704 حسین محمدی  
147   بررسی اثرات الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی خصوصیات رشدی هیبرید های ذرت دانه ای معتمد شریعتی  


 آماربازدید کنندگان : 65242 
پورتال شرکت دوران-

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8